ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Το "https://www.galashoes.gr/" είναι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (υποδημάτων, αξεσουάρ) μέσω διαδικτύου,  που ιδρύθηκε και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο το 2015,  ανήκει στην ελληνική εταιρεία με την επωνυμία “Gala Collezione di Pelle'' (ΑΦΜ 041377330) και εδρεύει στην oδό Κ.Βάρναλη, αριθμός 63, με ταχυδρομικό κώδικα Τ.Κ 54351, στο νομό Θεσσαλονίκης .Η εταιρία μας είναι νομίμως και αρμοδίως εγκεκριμένη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή -Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή).
Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας δίνεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και αγοράς των προϊόντων μας, τόσο στους πελάτες μας όσο και στους χρήστες του διαδικτύου.
Πριν τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ο επισκέπτης χρήστης οφείλει να συμβουλευτεί τους ‘Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλει να μην προβεί σε καμία ενέργεια τόσο στο Δικτυακό μας τόπο, όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησης του σε αυτό.
Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας μας, ή η αγορά προϊόντων μας, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών του επισκέπτη/χρήστη.
Το "https://www.galashoes.gr/" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες “Γενικοί Όροι” και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής οι «Όροι Χρήσης και Συναλλαγών» ή οι «Όροι Χρήσης»), κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος.

 Το "https://www.galashoes.gr/" αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω του Δικτυακού τόπου. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας "https://www.galashoes.gr/" ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα  φωτογραφιών,σχεδίων,εικόνων,κειμένων,παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του  "https://www.galashoes.gr/" και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου όπως και από διεθνείς συμβάσεις. Τα λογότυπα του "https://www.galashoes.gr/" είναι αποκλειστικά σήματα και προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμοuς περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.  Η άδεια και τα δικαιώματα χρήσης τους παραμένουν στην Εταιρεία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή νέου χρήστη είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το e-shop και βρίσκονται στη διάθεσή της εταιρείας μας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της παραγγελίας του χρήστη.
H δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων περιορίζεται μόνο στον χρήστη που έχει τοποθετήσει παραγγελία στο e-shop ή έχει κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του e-shop  "https://www.galashoes.gr/". H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εταιρεία, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές του χρήστη μέσω της ιστοσελίδας της. 
Η ιστοσελίδα δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός χρήστη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη.
Τέλος, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας, εφόσον έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και δεν υπάρχουν οφειλές αυτού προς την εταιρεία μας από αγορά προϊόντων μέσω e-shop ή άλλοu τρόπου.
Η ιστοσελίδα δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται το αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες οικειοθελώς καταχωρούν, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στη ιστοσελίδα.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας, καταχωρούνται με ασφάλεια μόνο στο σύστημα της Τράπεζας που συνεργαζόμαστε και μόνο η ίδια γνωρίζει οτιδήποτε έχει σχέση με αυτά.
Η μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων μέσω Internet γίνεται με χρήση κρυπτογράφησης και συγκεκριμένα με πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer).  Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

 Το  "https://www.galashoes.gr/" προβλέπει την τήρηση της εφαρμογής του άρθρου 7Α παρ.1(β) Ν 2472/1997, με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη και με κανένα τρόπο  τα προσωπικά στοιχεία του δε θα αποκαλυφθούν,ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζεται από τη νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, μόνο εάν μια τέτοια ενέργεια θεωρηθεί απαραίτητη για α) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου, β) την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της εταιρείας μας (ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις καταχώρησης ψευδούς ή ανακριβούς παραγγελίας, η μη αποπληρωμή της παραγγελίας κ.τ.λ.) ή γ) τη λήψη μέτρων σε επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία των καταναλωτών των προϊόντων της

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι παραγγελίες που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας  "https://www.galashoes.gr/" αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεων εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν.2251/1994 (όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003(ΦΕΚ Α' 116/16.05.2003).

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να παραγγείλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μόνο τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα  και εφόσον έχει συμπληρώσει το 13o έτος της ηλικίας του και επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους ,οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Ωστόσο η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από αγοραστές ή χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις Είναι υποχρέωση σας να χορηγήσετε με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα.
Είστε ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την συναλλαγή σας (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχετε την συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.

Η αποστολή των παραγγελιών γίνεται καθημερινά (εκτός Σαββατοκύριακου) και η παράδοση τους ολοκληρώνεται εντός 1-5 ημερών (ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση αποστολής και τις μη εργάσιμες μέρες που μεσολαβούν - Σάββατο/Κυριακή/αργίες).

Τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα.

Όλες οι αποστολές γίνονται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών «ACS» και με την ταχυμεταφορική Πόρτα - Πόρτα (Ελληνικά Ταχυδρομεία). Η «ACS» και η μεταφορική Πόρτα-Πόρτα διαθέτουν σύστημα εντοπισμού της πορείας των αποστολών. Για την κάθε αποστολή, δίδεται ένα συγκεκριμένος αριθμός αναφοράς (tracking number), τον οποίο οι πελάτες λαμβάνουν με μήνυμα στο κινητό τους (SMS), εφόσον αυτό περιέχεται στα στοιχεία που μας έχουν δοθεί.

Ο πελάτης μπορεί να εισάγει τον εν λόγω αριθμό στο πεδίο «Αναζήτηση Αποστολής» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της «ACS» (http://www.acscourier.net) ή της «Πόρτα-Πόρτα» (https://www.elta-courier.gr/search) και να ενημερωθεί για την πορεία της αποστολής της παραγγελίας του.

Δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα επιστροφής για την πρώτη αλλαγή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο πελάτης τα επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και αποστολής τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 6 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το κατάστημα τηλεφωνικά ή μέσω e-mail  για ρύθμιση της διαδικασίας αποστολής, έχοντας το δικαίωμα να επιλέξει κάποιο διαφορετικό προϊόν ίσης η μεγαλύτερης αξίας. Στην περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να κάνει αλλαγή για δεύτερη συνεχή φορά στο ίδιο προϊόν, θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα επιστροφής κ αποστολής, τα οποία συνολικά θα ανέρχονται στα 6 ευρώ, και θα εκτελείτε πάντα με τον φορέα που συνεργαζόμαστε την ACS και την μεταφορική Πόρτα-Πόρτα.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην αρχική τους  συσκευασία.

Η χρήση του "https://www.galashoes.gr/" και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής του  "https://www.galashoes.gr/" ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρείας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη.

*Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια αυτής και για λόγους ανωτέρας βίας.

Ωστόσο, η εταιρεία μας δεσμεύεται να παραδίδει τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της σε συσκευασία που ενδείκνυται για την ασφαλή μεταφορά τους. Τα προϊόντα προορίζονται για δική σας κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου, που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και μεταπώλησή τους.
 Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμα τους, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση "https://www.galashoes.gr/" και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος.
To "https://www.galashoes.gr/" εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητά ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους.
To  "https://www.galashoes.gr/" καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν (τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, κτλ.). Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο  χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (23%), ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα "https://www.galashoes.gr/" επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ / ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ / PAYPAL

 •          Πληρωμή με αντικαταβολή: παράδοση και πληρωμή στο χώρο σας με επιπλέον χρέωση 3€ που γίνεται αυτόματα από το σύστημα.
 •          Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (Επωνυμία: Καλουπτσίδου Παγώνα του Παύλου IBAN:GR8601404850485002101107100.).  Παρακαλώ σημειώσατε, ότι σε περίπτωση αποστολής της πληρωμής από άλλη τράπεζα, να τσεκάρετε “έξοδα εντολέα” και όχι “αμφοτέρων ή αποδέκτη” διότι το έμβασμα καταλήγει σε μας με μικρότερη αξία και δεν είναι εφικτό να εκτελεστεί η παραγγελία σας μέχρι την πλήρη εξόφληση της. 
 •          Πληρωμή με πιστωτική και χρεωστική κάρτα Visa, Mastercard και AmericanExpress.
 •          Πληρωμή μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP:

 •          Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
 •          Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το  "https://www.galashoes.gr/" σας διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

 •          Με τη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Το  "https://www.galashoes.gr/" έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.
  Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.
 •          Με αντικαταβολή (μόνο για την Ελλάδα) τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα.Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα επιβαρύνεται με χρέωση 3 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).
 • Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, της διάρκειας ισχύος και της τιμής της ενδεχόμενης προσφοράς και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%), ενώ το  "https://www.galashoes.gr/" επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

 

ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ/ ΧΡΉΣΤΗ
Ο καταναλωτής/ χρήστης του e-shop έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Να χρησιμοποιεί με σύννομο και πρόσφορο τρόπο την ιστοσελίδα και να τηρεί τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτή τη σελίδα και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
Να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις Κανονισμών ή Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.)
Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
Να παρέχει αληθή, πλήρη και ορθά στοιχεία λογαριασμού κατά την εγγραφή του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του χρήστη, η εταιρείας μας διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του χρήστη.
Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το κωδικό πρόσβασής του (password) στις υπηρεσίες του  "https://www.galashoes.gr/"
Υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία μας με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@galashoes.gr, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του.
Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε συνόδου (session).
Να παρέχει ορθά και ακριβή στοιχεία πληρωμής και παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο e-shop.

 


Accept

Το GalaShoes.gr χρησιμοποιεί Cookies. Διαβάστε περισσότερα