Χρήση πληροφοριών – Newsletter, Όροι Χρήσης

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σεβόμενοι τα προσωπικά σας στοιχεία, διατηρούμε τις ατομικές σας πληροφορίες σε ένα ασφαλές κεντρικό σύστημα. To ηλεκτρονικό κατάστημα GalaShoes.gr προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχεται στο Χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις συνθήκες και τις γνωστοποιήσεις – σημειώσεις που εμπεριέχονται σε αυτόν.

Από τη στιγμή της πρόσβασης και χρήσης ιστοσελίδων από το Χρήστη , θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης σύμφωνα με το νόμο 2472/97, έχει παράσχει την άδεια του για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, τα οποία παραμένουν στη διάθεση του δικτυακού τόπου galashoes.gr καθώς και ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω.

Newsletter, Όροι Χρήσης

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος GalaShoes.gr έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεσμεύονται για την εφαρμογή των νόμων 2472/97 και και 3471/06, κατά τη χρήση των δεδομένων που διαβιβάστηκαν.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα της διαγραφής από το newsletter του δικτυακού καταστήματος GalaShoes.gr, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία προσωπικών σας δεδομένων από το δικτυακό τόπο GalaShoes.gr, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.


Accept

Το GalaShoes.gr χρησιμοποιεί Cookies. Διαβάστε περισσότερα